Til forskjell fra en ordinær oppsigelse – hvor arbeidsforholdet opphører – er en endringsoppsigelse en fortsettelse av arbeidsforholdet på endrede vilkår.