Som tillitsvalgt i Finansforbundet, er du jevnlige drøftinger eller forhandlinger med ledelsen om saker som er av stor betydning for medlemmene dine.