Som tillitsvalgt og/eller verneombud er det viktig at du arbeider for å hindre forskjellsbehandling av ansatte i bedrift.