Finansforbundets forbundsstyre vedtar policydokumenter på områder som er viktige for medlemmer og ansatte i finansnæringen.

Finansforbundets Lovspeil er en liten folder med oversikt over lover, forskrifter og tariffavtaler knyttet til sentrale temaer for deg som er tillitsvalgt.