Å ta på seg et styreverv er spennende. Det gir innflytelse og påvirkningsmuligheter på en annen måte enn du har som tillitsvalgt. Du får kunnskap om bedriften, om strategi, økonomi og generelt styrearbeid.

Styringsretten er underlagt en rekke begrensninger gjennom lovverket, tariffavtalene og den individuelle arbeidsavtale.

Finansforbundets Lovspeil er en liten folder med oversikt over lover, forskrifter og tariffavtaler knyttet til sentrale temaer for deg som er tillitsvalgt.

Som tillitsvalgt kan du oppleve at du har behov for å regne på lønn og lønnsvekst lokalt. Ett spesialsydd excelark og instruksjonsfilmer finner du her.