For å lykkes i rollen som tillitsvalgt er det mye å tenke på. Her finner du tre filmer som viser viktige sider ved det å være tillitsvalgt.