En virksomhetsoverdragelse er når en virksomhet, eller del av en virksomhet overdras til en annen arbeidsgiver, og beholder sin identitet etter overføringen.

Finansforbundets Lovspeil er en liten folder med oversikt over lover, forskrifter og tariffavtaler knyttet til sentrale temaer for deg som er tillitsvalgt.