Ferie

Nå sommeren nærmer seg, blir arbeidstakere opptatt av ferie. Ikke minst er de opptatt av reglene knyttet til avvikling av ferie og hvordan feriepenger opptjenes. Her finner du kort informasjon som er til hjelp når du får spørsmål fra medlemmene.

Kan arbeidsgiver bestemme når medlemmet skal ta ferie?

Det enkle svaret på dette er «ja». Det er imidlertid viktig å huske på at arbeidsgiver har en del plikter som de skal oppfylle når det gjelder ferieavvikling:

  • Arbeidsgiver må legge til rette for at det skal være mulig å ta ut ferie
  • Arbeidsgiver må varsle om ferieplan for bedriften i god tid før hovedferieperioden

NB! Arbeidstaker kan kreve at han/hun får bekreftet ferieavviklingstidspunkt to måneder før ferieavvikling

Kan arbeidsgiver bestemme når medlemmet skal ta ferie?

Det enkle svaret på dette er «ja». Det er imidlertid viktig å huske på at arbeidsgiver har en del plikter som de skal oppfylle når det gjelder ferieavvikling:

Arbeidsgiver må legge til rette for at det skal være mulig å ta ut ferie

Arbeidsgiver må varsle om ferieplan for bedriften i god tid før hovedferieperioden

NB! Arbeidstaker kan kreve at han/hun får bekreftet ferieavviklingstidspunkt to måneder før ferieavvikling

Arbeidstakers plikter

  • Avvikle ferien i løpet av året (men anledning til å overføre inntil 12 dager, eller forhåndsavvikle inntil 12 dager)
  • Gi beskjed om når man ønsker å avvikle ferie

Arbeidsgivers plikter

  • Legge til rette for avvikling av ferie
  • Be om tilbakemelding på når de ansatte ønsker å avvikle ferie i god tid og gi tilbakemelding på endelig ferieplan i god tid før ferieavviklingen
  • Imøtekomme arbeidstakers rett om avvikling av 18 dager ferie sammenhengende i hovedferieperioden (1. juni – 30. september)

Opptjening av feriepenger

Feriepenger opptjenes per kalenderår. Har den ansatte byttet arbeidsgiver i løpet av året, har han/hun ikke nødvendigvis opptjent feriepenger for alle feriedagene han/hun  har krav på.

NB! Ansatte kan ta ut full ferie, selv om de ikke har full feriepengeopptjening.