Tillitsvalgt og frikjøpt 50% eller mer – dette er siden for deg