Å være hovedtillitsvalgt

Som hovedtillitsvalgt er du den fremste tillitsvalgte i bedriften og du er også leder for de andre tillitsvalgte.
Med dette følger en rekke oppgaver som vi har skissert kort nedenfor.