Likestilling og kompetanse

Forbundsstyret bestemte i sitt styremøte i mars at likestilling og kompetanse skal være de prioriterte områdene for Finansforbundets politiske arbeid i 2018.

Som tillitsvalgt i bedriften der du jobber, kan du bidra sterkt til å sette både likestilling og kompetanse på dagsordenen lokalt.

Vi har to sider på tillitsvervet.no som kan være til hjelp: