Tillitsvervet

er en verktøykasse for deg som er tillitsvalgt i Finansforbundet.

Her er det samlet faginformasjon om diverse arbeidsrettslige tema, om arbeidsmetodikk, likelønn med mer.

Her finner du tips til god utøvelse av rollen som tillitsvalgt ovenfor medlemmene dine, ledelsen og de andre tillitsvalgte, og du finner informasjon om å avholde årsmøte og hvordan du følger profilmanualen vår.

Gi oss tilbakemelding om det er noe du savner!