Finansforbundet vil ha dyktige og trygge tillitsvalgte som jobber til beste for medlemmene i bedriften sin.

Som hovedtillitsvalgt har du ansvar for at dine tillitsvalgte har den kompetansen de trenger i vervet sitt. Dette får de blant annet gjennom grunnopplæring og spesialkurs i regi av Finansforbundet, eller gjennom opplæring du gjennomfører internt i bedriften på områder som er aktuelle for dere.

Din oppgave som hovedtillitsvalgt

Din rolle som opplæringsansvarlig