Overgang fra 12,5 måneders lønn til 12 måneders lønn

I Finans Norge-området ble det en endring i lønnsmodellen i årets forhandlinger. Her ble partene enige om å gå fra 12,5 måneders lønn (altså en ekstra halv månedslønn i desember) til 12 måneders «jevn» lønn. Endringen skal være kostnadsnøytral både for arbeidsgiver og arbeidstaker og må derfor kompenseres for arbeidstaker.

Endringen innebærer en del spørsmål fra medlemmer både til tillitsvalgte og inn til sekretariatet. Her kommer en kort forklaring du kan bruke til medlemmene:

Når vi går over til 12 måneders lønnssystem fra og med 2019 innebærer det at den halve månedslønnen du fikk utbetalt i desember (siste gang i 2018) blir fordelt utover alle månedene.

Omleggingen innebærer også at feriepengegrunnlaget nå vil beregnes på en måte som gir en noe lavere utbetaling. Årslønnen heves derfor med 0,44% for å kompensere for dette bortfallet.

Totalt sett blir dermed månedslønnen din i januar 2019 4,44% høyere enn den har vært, forutsatt at du ikke har fått ny årslønn.