Skanska-dommen fra Høyesterett

Ansiennitet og nedbemanning