Som deltaker på samlingen i uke 7 har du bidratt til å gjøre grunnopplæringen av nye tillitsvalgte i Finansforbundet til en møteplass for faglig utvikling