Som deltaker på Uke 7 har du bidratt til
å gjøre grunnopplæringen av nye tillitsvalgte
i Finansforbundet til en møteplass for faglig utvikling