Problemstilling

Hvorfor kommer man ikke alltid til enighet – er det uforenelige interesser eller har man ikke identifisert fellesinteresser?