Unikt medlemstilbud: Gratis BI-kurs

Søk plass på "Digital forretningsforståelse" eller "Den digitale endringsagenten" innen 28. mai.

10. mai 2019

To kurs, flere studiesteder

Vi gjentar fjorårets suksess med gratis kursplasser på BI – i ny og forbedret utgave. Nå kan du som medlem søke på én av totalt 110 kursplasser fordelt på de to BI-kursene Digital forretningsforståelse (Oslo og Stavanger) og Den digitale endringsagenten (Oslo, Bergen og Trondheim) høsten 2019.

  • Søknadsfrist 28. mai
  • To samlinger på to dager
  • 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift og bøker dekkes, reise og opphold må du sørge for selv
  • Loddtrekning blant alle som søker
  • Medlemmer som fikk kursplass i fjor vil ikke få i år
Digital forretningsforståelse

BI Oslo og Stavanger:
Kurset passer for alle som trenger ny innsikt på overordnet nivå om hvordan digitalisering allerede påvirker, og vil påvirke i nær fremtid, næringslivet og arbeidsmarkedet.

Søk kursplass på Digital forretningsforståelse
Den digitale endringsagenten

BI Oslo, Bergen og Trondheim:
Kurset passer for alle medarbeidere og mellomledere som jobber i bedrifter og organisasjoner som opplever digital omstilling – eller for deg som bare ønsker å utvikle din egen digitale kompetanse.

Søk kursplass på Den digitale endringsagenten

Satser på kompetanse

Vi deler også ut 4 millioner kroner i stipend til medlemmer som søker videreutdanning og kompetanseheving i 2019.

Søk stipend