Vigdis Mathisen ny leder i Finansforbundet

Vigdis Mathisen ble valgt som ny forbundsleder på Finansforbundets landsmøte på Gardermoen 14. november.

Vigdis Mathisen
15. november 2019

Mathisen kommer fra rollen som konsernhovedtillitsvalgt i DNB og er bosatt i Asker, Akershus. Valgperioden er for tre år.

– Finansforbundet har en sterk posisjon i finansnæringen og den skal vi styrke de neste årene. Vi skal være pådrivere for at våre medlemmer får den kompetansen som er nødvendig for å være forberedt på de endringene som kommer i arbeidslivet. Livslang læring vil være viktig, sier Mathisen.

Finansforbundet har positiv medlemsvekst og jobber iherdig for å øke kunnskap om fagforeningers rolle overfor yngre arbeidstakere. – Jeg gleder meg til å videreføre dette arbeidet sammen med det nyvalgte styret, sier Vigdis Mathisen.

Landsmøtet valgte Arne Fredrik Håstein som ny nestleder. Håstein kommer fra rollen som konsernhovedtillitsvalgt i Storebrand og er bosatt i Asker, Akershus.

Se nytt forbundsstyre

Andre vedtak fra landsmøtet

 • 18 millioner kr til stipend og studieplasser for medlemmene de neste 3 årene
 • Nytt politisk program (PDF)
 • 7 politiske uttalelser
 • 6 timers dag eller 4 dagers uke med full lønnskompensasjon skal utredes
 • Konsekvenser av free seating og kontorlandskap skal utredes
 • Kontingenten for ordinære medlemmer opprettholdes til 1,1%, men maksimumssatsen heves til 420 kr
 • Finansfokus skal fortsatt redigeres av en uavhengig redaktør
 • Det skal være mulig å velge mellom Finansfokus digitalt og på papir
 • Det skal sikres brukerinvolvering i utviklingen av finansforbundet.no
 • Geografiske avdelinger bytter navn til regioner
 • Et offensivt rammebudsjett for de neste 3 årene

Les mer om landsmøtet 2019