Samarbeid og medbestemmelse i norsk arbeidsliv

Arbeidstakerne har rett til medbestemmelse ved beslutninger som er av betydning for arbeidsforholdet. Prinsippet om medbestemmelsesrett er fastslått i Grunnloven. Medbestemmelsesretten er også inntatt i andre lover. I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakerne medvirke ved utformingen av systemer som brukes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet.