Årshjul

Årshjul bør inneholde aktiviteter som:

  • Hvor ofte nyhetsbrev til medlemmer skal sendes ut.
  • Sett inn viktige (lønnsoppgjør, medarbeidersamtaler, valg til styret, årsmøte) hendelser i din bedrift, og vurder ekstra informasjon ved disse hendelsene.
  • Medlemsmøter.
  • Aktiviteter i de sentrale kampanjene.
  • Informasjon til nyansatte.
  • Deltakelse på nyansattsamlinger.
  • Dato for stand.