Få tillit

Nå har du vært gjennom alle tre leksjoner i “verving og synlighet”. Nå kan du gå ut og trene! Prat med noen, få dem til å snakke om seg selv og sin arbeidssituasjon, og bruk det de forteller videre i samtalen. Øvelse gjør mester! Lykke til!