Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett

Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du forstå det grunnleggende i hva som menes med styringsretten: At det er enkelte forhold arbeidsgiver har ensidig anledning til å styre og bestemme, og hva det er som kan begrense styringsretten.