Forhandlinger

Forhandlinger

Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du forstå at å få til et godt forhandlingsresultat bl.a handler om å sette seg inn i motpartens behov og på den måten finne en løsning som begge parter kan leve godt med, og du skal være litt bedre rustet til å stå i en forhandlingssituasjon selv.

Som tillitsvalgt i Finansforbundet, er du i jevnlige drøftinger eller forhandlinger med ledelsen om saker som er av stor betydning for medlemmene dine. For å lykkes godt i disse prosessene, er det viktig å være godt forberedt og ha kjennskap til de viktigste elementene i forhandlingsteori.

Forhandling: Skjer mellom to likeverdige parter – arbeidsgiver representert ved ledelsen og arbeidstaker – representert ved de tillitsvalgte. Det må være enighet mellom partene for å komme frem til et gjeldende resultat.

Drøfting: Strukturert og pliktige samtaler mellom – arbeidsgiver representert ved ledelsen og arbeidstaker – representert ved de tillitsvalgte. Her skal de tillitsvalgte få nødvendig tid og dokumentasjon slik at de har mulighet til å gi gode og begrunnede meninger og innspill. Arbeidsgiver har siste ordet.