Problemstilling

Problemstilling

Her er et eksempel på en sak som har preget nyhetsbildet i 2020. Hvorfor kommer man ikke alltid til enighet – er det uforenelige interesser eller har man ikke identifisert fellesinteresser?