Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!
16 okt

Felles tillitsvalgtkonferanse for Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag

Ons 16 oktober - Fre 18 oktober kl. 12.00 - 10:00

Color Fantasy - OSLO
Påmeldingen starter tor 15 august 2024

Detaljer

Color Fantasy – OSLO Oslov. 2, 0115 OSLO
Ons 16 oktober 2024 – Fre 18 oktober kl. 12.00 – 10:00
Påmeldingsfrist: Ons 25 september 2024

Kontakt

Anne Karina Wolfe Liljegren awl@finansforbundet.no 97180073

Informasjon

Høstens konferanse for tillitsvalgte og kontaktvalgte i Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag blir tradisjonen tro på Kielfergen 16. oktober fra kl. 11.45 til 18. oktober kl. 10.00. 

Å delta på tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær.

Sett av datoen i din kalender, mer informasjon om konferansen kommer.

Har du forslag på tema for konferansen så kan du sende forslagene på e-post til awl@finanforbundet.no

VIKTIG! VIKTIG! VIKTIG!
For dem som har lang reisevei og som må reise hjemmefra før kl. 05.30 tilbyr vi overnatting fra dagen før.

Overnatting fra dagen før skal godkjennes av sekretariatet på forhånd. Sekretariatet booker evt. hotell.

Vi samordner transport fra Gardermoen til Hjorteneskaia onsdag med felles taxi. Derfor fint om du krysser av for hvilken flyplass du kommer fra ved påmelding.

Fly fra Molde med Norwegian 16. oktober  kl. 09.45 – 10.40
Fly fra Kr. Sund med SAS 16. oktober kl. 10.40 – 11.35
Fly Ålesund med SAS 16. oktober kl. 09.40 – 10.35
Fly fra Trondheim med SAS 16. oktober kl. 09.25 – 10.20

Flybillettene bestilles gjennom BERG-HANSEN reisebyrå,
mail: bestilling@berg-hansen.no eller telefon: 22 00 80 50.
Du må oppgi at bestillingen gjelder tillitsvalgtkonferanse region og faktura må merkes med avdeling og kostandsted:

Møre og Romsdal 255/3010
Innlandet 212/3010
Trøndelag 260/3010

Retur til Gardermoen:
Det blir felles retur fra båten til Gardermoen fredag i Maxitaxi. Taxi til Oslo S og flytog/tog/buss til Gardermoen dekkes derfor ikke.

Om du ønsker å reise hjem en annen dag får du dekke beløp tilsvarende billetten hjem fredag 18. oktober. Utgift til transport til Gardermoen dekkes tilsvarende flybussbillett kjøpt på nett, 136 kroner, https://www.flybussen.no/flyplasser/oslo-lufthavn/oslo-lufthavn-flybussen-connect/

Alle som deltar på konferanse for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar deltakerliste med navn og bedriftstilknytning. I etterkant av konferansen sendes det ut en evaluering ved bruk av Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. Dersom det er spørsmål knyttet til deling av personopplysninger ta kontakt med sekretariatet.