Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tillitsvalgtopplæring

Grunnopplæring for nye tillitsvalgte

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Grunnopplæring består av fem moduler, som du gjennomfører som fysiske kurs og digitale læringsspill i vår kompetanseportal.

Grunnopplæring 1 –
Digitalt læringsspill

Få et første møte med Finansforbundet og tillitsvalgtrollen.

Din hovedtillitsvalgt må ha registrert deg som tillitsvalgt før du får tilgang til kompetanseportalen.

Grunnopplæring 2 –
Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om egen organisasjon i bedriften og egne sær- og bedriftsavtaler, tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift. En mal finner du i kompetanseportalen.

Kurset gjennomføres i bedriften. Din hovedtillitsvalgte eller opplæringsansvarlige innkaller deg til denne delen som fortrinnsvis gjennomføres før grunnopplæring 3.

Grunnopplæring 3 – ( 2 dager)

Grunnopplæring 3 gir grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, synlighet og verving, lønn og Finansforbundets politiske mål og retning.

Grunnopplæring 4 –
Digitalt læringsspill

I læringsspillet vil du lære mer om medbestemmelse, synlighet og verving. Gjennomfør spillet på egenhånd etter Grunnopplæring del 3.

Grunnopplæring 5 – (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverket, tillitsvalgtrollen, oppslutning og verving, i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønnsdannelse.

Spesialkurs

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på spesialkurs. Ha dialog med din hovedtillitvalgt om hvilke spesialkurs du ønsker å delta på.

  • Spesialkurs er fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som forhandlinger, omstilling og nedbemanning, lønn, ulike temaer innen lov- og avtaleverket, likelønn og likestilte arbeidsplasser. Kursene gjennomføres over 1-2 dager.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer som er åpne for alle tillitsvalgte.

Pedagogisk praksis for tillitsvalgtopplæringen

Forskning viser at voksne lærer mest og best når vi får være aktive, og ta i bruk den kompetansen vi allerede har. Finansforbundets tillitsvalgtopplæring fasiliteres gjennom høy grad av deltakende metode, involvering og variasjon. Vi er engasjerte og tydelige, og legger stor vekt på å skape trygghet for å danne et godt læringsklima. Gjennom å være aktive blir deltakerne kjent med hverandre og skaper nettverk av verdifulle kontakter. Læring handler om å utvikle seg, det gjør vi blant annet gjennom å dele erfaringer og refleksjon. I den grad det er mulig gjenspeiles situasjoner fra tillitsvalgtes hverdag i opplæringen, på den måten legger vi til rette for «learning by doing».

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.

Var dette nyttig?