Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tillitsvalgtopplæring

Opplæring for tillitsvalgte

Kompetanseportal

Lær nye ferdigheter med spillbaserte simuleringer!

Last ned som app:Last ned “Attensi Skills ” fra AppStore/ Google Play

Skriv så inn “Finansforbundet” og logg deg inn med ditt mobilnummer. Husk at din HTV må ha registrert deg som tillitsvalgt FØR du får tilgang til vår kompetanseportal for tillitsvalgte.

Grunnopplæring

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Ny grunnopplæring består av fem moduler.

Grunnopplæring 1 –
Digital læringsmodul

Grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtsrollen. Gjennomfør første del av grunnopplæringen i kompetanseportalen, under “læringsreise for nye tillitsvalgte”:

Ansvarlig: Sekretariatet.

Grunnopplæring 2 –
Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Grunnleggende kunnskap om egen bedrift/organisasjon og egne sær- og bedriftsavtaler, tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift/konsern.

Ansvarlig: Opplæringsansvarlige i bedriften/konsernet.
Din hovedtillitsvalgte/opplæringsansvarlige innkaller deg til denne delen som vanligvis gjennomføres før grunnopplæring 3. Her kan det være litt ulikt.

Grunnopplæring 3 – ( 2 dager)

Grunnopplæring 3 gir grunnleggende kunnskap om fagforeningen og tillitsvalgtsrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, synlighet og verving og Finansforbundets politiske mål og retning.

Kurset gjennomføres over to dager, 14.-15. juni, på Lily Country Club, Kløfta.

Husk at din HTV må ha registrert deg som tillitsvalgt FØR du får tilgang til kompetanseportalen for tillitsvalgte.

Ansvarlig: Sekretariatet.

Grunnopplæring 4 –
Digitale læringsmoduler

I denne e-læringsmodulen vil du lære mer om medbestemmelse, synlighet og verving. Gjennomføres på egenhånd etter Grunnopplæring del 3.
Ansvarlig: Sekretariatet

Modul 4 revideres nå, og vil legges ut i oppdatert versjon i Attensi Skills i løpet av våren 2022.

Grunnopplæring 5 – (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverket, tillitsvalgtsrollen, oppslutning og verving, i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønnsdannelse. Gjennomføres som et fysisk kurs høsten 2022.
Kursdatoer kommer.

Ansvarlig: Sekretariatet.

Spesialkurs

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på spesialkurs. Du melder deg på selv i kurskalenderen. Ha dialog med din HTV om hvilke spesialkurs du ønsker å delta på.

  • 2 dagers spesialkurs og fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som forhandlinger, omstilling og nedbemanning, lønn, ulike temaer innen lov- og avtaleverket, likelønn og likestilte arbeidsplasser.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer som er åpne for alle tillitsvalgte.

Følg med her på nettsidene og i nyhetsbrev for mer informasjon.

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.

Var dette nyttig?