Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tillitsvalgtopplæring

Grunnopplæring for nye tillitsvalgte

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Grunnopplæring består av fem moduler, som du gjennomfører som fysiske kurs og digitalt i kompetanseportalen Attensi.

Grunnopplæring 1 –
Digitalt læringsspill

Dette læringsspillet gir deg grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtsrollen. Du gjennomfører den digitalt i kompetanseportalen Attensi, under “Læringsreise for nye tillitsvalgte”:

Husk at din HTV må ha registrert deg som tillitsvalgt FØR du får tilgang til kompetanseportalen Attensi.

Grunnopplæring 2 –
Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Dette er et fysisk kurs som gir deg grunnleggende kunnskap om egen bedrift/organisasjon og egne sær- og bedriftsavtaler, tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift/konsern.

Ansvarlig: Opplæringsansvarlige i bedriften/konsernet.
Din hovedtillitsvalgte/opplæringsansvarlige innkaller deg til denne delen som vanligvis gjennomføres før grunnopplæring 3. Her kan det være litt ulikt.

Grunnopplæring 3 – ( 2 dager)

Grunnopplæring 3 gir grunnleggende kunnskap om fagforeningen og tillitsvalgtsrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, synlighet og verving og Finansforbundets politiske mål og retning.

Husk at din HTV må ha registrert deg som tillitsvalgt FØR du får tilgang til kompetanseportalen Attensi.

Grunnopplæring 4 –
Digitalt læringsspill

I dette læringsspillet vil du lære mer om medbestemmelse, synlighet og verving. Gjennomføres på egenhånd etter Grunnopplæring del 3.

Grunnopplæring 5 – (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverket, tillitsvalgtsrollen, oppslutning og verving, i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønnsdannelse.

Spesialkurs

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på spesialkurs. Ha dialog med din HTV om hvilke spesialkurs du ønsker å delta på.

  • 2 dagers spesialkurs og fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som forhandlinger, omstilling og nedbemanning, lønn, ulike temaer innen lov- og avtaleverket, likelønn og likestilte arbeidsplasser.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer som er åpne for alle tillitsvalgte.

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.

Var dette nyttig?