Invester i egen jobbsikkerhet. Bli medlem

fagforening_viktig_
Er det noen vits i å være fagorganisert?

De som har trygge jobber organiserer seg, mens de som har utrygge jobber lar være. Dét er paradokset, sier Fafo-forsker, Kristine Nergaard.

Derfor bør du være fagorganisert
Medbestemmelse
Laber medbestemmelse i finans

Bare en av ti ansatte i norsk finansnæring sier at de har sterk innflytelse på styring og organisering på jobben, skriver Finansfokus. De aller fleste bransjer scorer bedre, ifølge Medbestemmelsesbarometeret.

Er grunnen standardisering og kontroll?
Jan-Erik-Kjerpeseth - sparebanken Vest
Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef i Sparebanken Vest

« Sterke fagforeninger er viktige samarbeids- og forhandlingspartnere for ledelsen. Jeg er udelt positiv til at de ansatte i Sparebanken Vest er organisert »