Equality Check

Hvordan opplever du bedriften med tanke på likestilling? Bruk to minutter på å legge igjen en anonym anmeldelse av arbeidsgiveren din.

Lær mer og se opptak av webinaret 7. mai
Gratis NTNU-nettkurs: Digital transformasjon og bærekraft

Fem moduler, de fire første er gratis. Første modul startet opp 20. april, men er tilgjengelig frem til desember – du kan delta fra når du vil. Finansforbundet dekker semesteravgiften for alle som velger å ta modul 5 og melder seg opp til eksamen.

Les mer og meld deg på
Kontingentfritak for permitterte

100 % permitterte medlemmer i Finansforbundet skal ikke betale kontingent. Dersom du blir 100 % permittert, send e-post til post@finansforbundet.no.
Ved delvis permittering betales 1,1 % av gjeldende bruttolønn, maksimalt kr 420 pr. måned.

 

Ber finansnæringen vise utbyttemoderasjon

– Vi oppfordrer norske banker og forsikringsselskaper til å revurdere størrelsen på de planlagte utdelingene til eierne slik situasjonen er nå, sier leder i Finansforbundet Vigdis Mathisen.

Et samfunnsansvar
Sverre Thornes Konsernsjef KLP

« Det er gode tradisjoner for å samarbeide med de ansatte i KLP. Finansforbundet er en viktig samarbeidspartner for å sikre et godt arbeidsmiljø og gode vilkår for de ansatte. »