Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Velkommen til deg som jobber i finans og teknologi

Vi er den største fagforeningen i finansbransjen

«Algoritmestyrt ledelse gir nye muligheter til å kontrollere og overvåke ansatte»

Maria Østli og Ida Flaatten, advokater i Finansforbundet

Les debattinnlegg på dn.no (29.11.23)

«En sterk fagforening er en viktig samarbeids- og forhandlingspartner for ledelsen. Jeg er derfor positiv til at lagspillere i Eika Gruppen organiserer seg.»

Hege Toft Karlsen
Konsernsjef i Eika Gruppen

«Eg opplever samarbeidet med Finansforbundet i Frende som svært konstruktivt og godt. Det er ikkje tvil om at dei er ein viktig og god samarbeidspartner for ledelsen.»

Vegar Styve
Konsernsjef i Frende

«Sterke fagforeninger er viktige samarbeids- og forhandlingspartnere for ledelsen. Jeg er udelt positiv til at de ansatte i Sparebanken Vest er organisert.»

Jan Erik Kjerpeseth
Konsernsjef i Sparebanken Vest

Få mer ut av arbeidslivet

  • Gratis råd fra advokat
  • Hjelp til lønnsamtale
  • Coaching og karrieresjekker
  • Stipend
  • Kurs & webinarer