Kundene bør få lavere rente med en gang

Norges Bank varsler nytt rentekutt og Finansforbundet ber bankene om å lempe på varslingsfristen når renten går ned.

– Vi mener at en positiv renteendring bør komme kundene til gode så fort det praktisk er mulig å gjennomføre. Dette er en unntakssituasjon og da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sier leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen.

 

Les pressemeldingen
Ber finansnæringen vise utbyttemoderasjon

– Vi oppfordrer norske banker og forsikringsselskaper til å revurdere størrelsen på de planlagte utdelingene til eierne slik situasjonen er nå, sier leder i Finansforbundet Vigdis Mathisen.

Et samfunnsansvar

Krisestab i sekretariatet

Direktør Runar Wilhelm Henriksen leder sekretariatets krisearbeid: Vi har satt krisestab for å koordinere arbeidet med juridisk bistand, kommunikasjonstiltak, politiske innspill, kontakt med arbeidsgiverforeningene – og myndighetspåvirkning via vår hovedorganisasjon YS.

Alle våre rådgivere er tilgjengelige
Lønnsforhandlingene utsettes til høsten

I samråd med Riksmekleren utsettes lønnsoppgjøret i frontfaget til høsten. Det betyr at lønnsforhandlingene i de andre sektorene også utsettes.

Et hovedoppgjør: Mer enn bare lønn
Vegar Styve Konsernsjef i Frende

« Eg opplever samarbeidet med Finansforbundet i Frende som svært konstruktivt og godt. Det er ikkje tvil om at dei er ein viktig og god samarbeidspartner for ledelsen. »