Nanna Ringstad i Finansforbundet
Tegner veikart for grønn finans

Innen 2030 skal finansnæringen bli både lønnsom og bærekraftig. Det er målet til det nye veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen som ble lansert 6. juni, og som vi har vært en bidragsyter til.

– Et godt skritt i riktig retning, men tempoet skulle helst vært litt raskere, sier spesialrådgiver Nanna Ringstad i Finansforbundet til Finansfokus.

De ansatte vil spille en nøkkelrolle
Trine Høistad Leder, Nets

« Jeg anbefaler Finansforbundets lederkurs til alle som er opptatt av god ledelse. »