Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønn og tariff

Få bedre kontroll på lønnen din. Vårt mål er at våre medlemmer får lønnen de fortjener.

Ni fakta om lønn i finansnæringen

Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnsstatistikken for 2022.

  • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2022 var kr 688 300,- per år
  • Medianlønnen var på kr 663 800,- per år (tilnærmet lønnstrinn 60).
  • Gjennomsnittlig bonus og uregelmessige tillegg var kr 40 000,-. Nivået varierer mye etter type stilling
  • To av tre fikk ett eller flere lønnstrinn i løpet av året
  • De som fikk lønnstrinn i 2022, fikk i snitt 3,7 trinn
  • De som jobber i Oslo fylke tjener mest
  • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1 351 mot 705
  • De som er i alderen 50-54 år har høyest inntekt
  • I 2002 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 328 800,- per år

Lønnssamtalesjekk

Gå grundig til verks og bestill time hos en av våre coacher. Du får hjelp til å forberede deg til lønnssamtalen, og råd om hva du bør legge vekt på.

Sjekken gjennomføres ved personlig fremmøte eller på telefon/video.

Last ned (PDF):

Pris: kr 1175,-


Slik skjer lønnsøkningen

Fra arbeidsgiver

Størstedelen av lønnsøkningen får du fra arbeidsgiveren din. Din prestasjon og hvor bra bedriften går, avgjør hvor mye ekstra de kan øke lønnen din med.

For en gjennomsnittsansatt utgjør dette ca 70% av lønnsøkningen i løpet av året.

Våre tillitsvalgte på din arbeidsplass drøfter lønnspottens størrelse og fordeling med ledelsen.

Lønnsoppgjøret

De fleste ansatte i finans er medlem i Finansforbundet. De fleste finansbedriftene er organisert i en arbeidsgiverforening. Hver vår er det lønnsoppgjør, og da forhandler vi frem en sum for alle ansatte i finansnæringen – uansett hvor de jobber.

For de fleste utgjør dette en mindre del av pakka, i snitt ca 30% av lønnsøkningen i løpet av året.

Lønn og forhandlinger – en kort film om lønnsdannelse

Lønnsutviklingen i vår sektor kan være vanskelig både og forklare og forstå. Se denne filmen og bli litt klokere.

Ekstra lønnsopprykk etter permisjon

Viktig likelønnstiltak: I lønnsoppgjøret med Finans Norge 2018 fikk vi gjennomslag for vårt krav om at ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb.  Dette gjelder både kvinner og menn.