Lønn

Vårens lønnsoppgjør

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. - Det betyr at forhandlingene kun dreier seg om lønnsjusteringer, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Vi er i mål med våre forhandlingsområder: Arbeidsgiverforeningene Virke, Spekter og Finans Norge. 

> Les mer om hvem som forhandler når og resultater i årets lønnsoppgjør

Lønn i finans


Lønnen din er en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. Det som fastsettes sentralt forhandles frem av Finansforbundet og Finans Norge.

Lokale tillegg fastsettes i samtaler med arbeidsgiver. Disse omfatter blant annet personlige tillegg, engangstillegg og automatisk opprykk. I tillegg kommer provisjonstillegg, overskuddstillegg og bonusordninger.

Utdanning, type stilling, personlig innsats, bedriftens lønnsomhet og geografisk beliggenhet påvirker lønnsutviklingen din. Du kan også påvirke lønnen på egenhånd i lønnssamtalen med nærmeste leder.

Hva gjør Finansforbundet for din lønn

  • Vi forhandler fram avtaler sentralt som gjør at våre medlemmer og ansatte i finansnæringen får bedre lønn og en forutsigbar arbeidshverdag
  • Vi forteller om lønnsutvikling og gir deg gode tips til lønnssamtalen. Det gjør deg i stand til å kunne forhandle lønnen og drive karrieren din i riktig retning
  • Vi sørger for et godt apparat rundt våre medlemmer på arbeidsplassen. Tillitsvalgte i hver bedrift gir tips og råd, forhandler og deltar i utvalg for å sikre god lønn og et godt arbeidsmiljø
  • Som medlem får du også tilgang på karrierecoaching, juridisk bistand og kan delta på en rekke faglige kurs og arrangementer

Bli medlem nå