Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Bli medlem

Du jobber i en bransje i stor endring.
Å være medlem er en god investering i din jobbsikkerhet.

Er du student? Da kan du bli studentmedlem for 250 kr i året!

Vi jobber for deg og ditt arbeidsliv

Lønnsutvikling, sommertid, fem ukers ferie, regulert arbeidstid, betalt overtid og betalt permisjon har ikke kommet av seg selv.

Vår jobb er å sikre deg et godt arbeidsliv. Derfor har vi 1200 tillitsvalgte som snakker din sak på arbeidsplassen. De er din viktigste medlemsfordel.

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finans. Vi representerer over 34 000 medlemmer i over 300 bedrifter.

Sammen sikrer vi arbeidsplasser og bidrar til at bedriftene forblir konkurransedyktige i en bransje med mye omstilling. Samtidig sikrer vi deg gjennom juridisk bistand, kurs og kompetanseutvikling og gode bank- og forsikringsordninger.

Kontingenten for ordinært medlemskap er 1,1 % av brutto månedslønn, maksimalt 420 kroner pr måned. De tre første månedene er gratis. Hele kontingenten kan trekkes av på skatten.

Som nytt medlem får du:

 • De tre første månedene gratis
 • Gratis coachingtime (verdi 1500 kroner)
 • Innboforsikring fra Gjensidige til halv pris det første året

Ofte stilte spørsmål om medlemskap

Ordinært medlemskap

Kontingenten er 1,1 % av brutto månedslønn, maksimalt 420 kroner pr. måned. De tre første månedene er gratis.

Er du allerede studentmedlem gis det unntak fra vedtektenes § 4.3 når du konverterer til ordinært medlemskap. Som nytt ordinært medlem har du ikke karenstid for juridisk bistand eller 3 måneders kontingentfritak.

Hele kontingenten kan føres som fradrag i skattbar inntekt (5040 kroner).

Studentmedlemskap

 • 250 kroner pr. år
 • Les mer om studentmedlemskapet her

Pensjonistmedlemskap

 • 600 kroner pr. år
 • Kontingent betales året etter at du er registrert som pensjonistmedlem i Finansforbundet
 • Pensjonistmedlemskap er et tilbud til eksisterende medlemmer, og det er ikke mulighet til å melde seg inn på nytt som pensjonist

Pensjonistmedlemmer kan benytte seg av de fleste medlemsfordeler, med unntak av juridisk arbeidsrettslig bistand og stipend.

Øvrige medlemmer

Medlemmer som av ulike grunner ikke er i lønnet arbeid betaler en årlig kontingent på 600 kroner.

Er du ansatt eller vikar innen finans- eller teknologi-bransjen, er du hjertelig velkommen som medlem hos oss. Vi har medlemmer i 300 finans- og teknologi-bedrifter.

Disse yrkesgruppene hører hjemme i Finansforbundet:

 • Bank og forsikring
 • Teknologi og fintech
 • Eiendomsmeglere
 • Regnskap og revisor
 • Inkasso

Vikar? Det er viktig og riktig å være organisert — også som vikar. Visste du at du som vikar/midlertidig innleid har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som du ville fått ved direkte ansettelse? Les mer i vår vikar-flyer (PDF)

Student? Sikter du mot jobb finansbransjen lønner det seg å være studentmedlem. Les mer om studentmedlemskapet.

Nei, du kan melde deg ut når som helst uten forpliktelser*. Send e-post til post@finansforbundet.no. Oppgi kontaktinformasjon og gjerne grunnen til utmelding. Utmelding skjer ved første månedsskifte.

Husk at alle forsikringsordninger du har med Finansforbundet opphører ved utmelding.

* Ved et eventuelt brudd i lønnsforhandlingene må utmelding må skje før plassoppsigelse for at du skal kunne fri deg fra plikten til å streike. Utmeldinger som kommer etter plassoppsigelsen effektueres når ny tariffavtale er undertegnet.

100 % permitterte medlemmer i Finansforbundet skal ikke betale kontingent. Dersom du blir 100 % permittert, send e-post til post@finansforbundet.no . Det hjelper oss å fange opp din kontingentreduksjon.

Ved delvis permittering betales 1,1 % av gjeldende bruttolønn, maksimalt kr 420 pr. måned.

Logg inn på Min Side og klikk knappen «Registrer medlemsendring». Velg ønsket medlemskategori, f.eks «pensjonist» og sett en fra-dato.

Husk også å legge inn din private e-post så du ikke går glipp av gode medlemsfordeler!

Ved innmelding samtykker du i følgende vilkår for medlemskap.

Å organisere seg er vinn-vinn

De fleste av oss som jobber innen finans er medlem i Finansforbundet, fra nyansatte til mellomledere. Samtidig er bedriftene i bransjen organisert i en arbeidsgiverforening.

Det tjener begge parter på, både når vi er enige og når vi forhandler. Det er dette som kalles den norske modellen.

«For ledelsen er det avgjørende å ha en sterk forhandlings- og samarbeidspartner som ivaretar arbeidstakernes interesser og aktivt bidrar til at vi er den banken våre kunder ønsker vi skal være også i fremtiden. Det er Finansforbundet.»

Snorre Storset
Landsjef i Nordea Norge

«En sterk fagforening er en viktig samarbeids- og forhandlingspartner for ledelsen. Det er derfor en fordel at de ansatte er organisert.»

Geir Bergskaug
Adm. dir. i Sparebanken Sør

Var dette nyttig?