Vi jobber for at du som ansatt i finans og IT skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og en attraktiv arbeidsplass.

Vi sørger for at du har et apparat rundt deg på arbeidsplassen og jobber kontinuerlig for at du fortsatt skal ha gode vilkår.

Finansforbundet ble etablert i 2000. Med 32 000 medlemmer er vi den største arbeidstakerorganisasjonen i finanssektoren.

Vi er

32 000

medlemmer fra finans- og it-bedrifter

Vi er

1100

tillitsvalgte spredt utover Norge

Mennesker i møte
Vi forhandler med arbeidsgiveren din om lønn, sosiale goder og medbestemmelse.

Vi er til stede på arbeidsplasser i hele Norge, har 1100 tillitsvalgte og ledes av et styre på 12 personer.

Vi er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Som samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.

I 2019 inngikk vi et partnerskap med NCE Finance Innovation – en norsk forening og fintech innovasjonsklynge som jobber med morgendagens finansielle tjenester og løsninger.

 

Last ned: 

Våre verdier, visjon og misjon