Vi er den største fagforeningen innen finanssektoren. Vi representerer over 32.000 medlemmer fra 300 bedrifter innen finans, inkasso og teknologi.

Vi jobber for at du som ansatt skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og en attraktiv arbeidsplass.

I lønnsoppgjørene forhandler vi på vegne av medlemmene våre, og vi er en tydelig stemme i den offentlige debatten.

Medlemmer i Finansforbundet får blant annet tilbud om videreutdanning, gratis advokatbistand og representasjon i perioder med omstilling.

Medlemmene våre jobber innen bank, forsikring, teknologi, eiendom, regnskap, revisjon og inkasso. Her finner du alt fra studenter til pensjonister, fra mellomledere til nyansatte. Flesteparten har høyere økonomisk utdannelse. De fleste jobber i de store byene, men mange jobber også i bedrifter og filialer på mindre steder.

Finansforbundet ble etablert i 2000.

Vi er

32 000

medlemmer bedrifter innen finans, inkasso og teknologi

Vi er

1100

tillitsvalgte spredt utover Norge

Mennesker i møte
Vi forhandler med arbeidsgiveren din om lønn, sosiale goder og medbestemmelse.

Vi er til stede på arbeidsplasser i hele Norge, har 1100 tillitsvalgte og ledes av et styre på 12 personer.

Vi er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Som samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.

I 2019 inngikk vi et partnerskap med NCE Finance Innovation – en norsk forening og fintech innovasjonsklynge som jobber med morgendagens finansielle tjenester og løsninger.

 

Last ned: 

Våre verdier, visjon og misjon