Om oss

Om medlemskapet

Vi jobber for at du som ansatt i finans og IT skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og større innflytelse på egen arbeidshverdag. Som samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.

Finansforbundet ble etablert i 2000. Med 32 000 medlemmer er vi den største arbeidstakerorganisasjonen i finanssektoren. Vi er til stede på arbeidsplasser i hele Norge, har 1100 tillitsvalgte og ledes av et styre på 12 personer.

Vi er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet YS.

Kort om oss:

Bli medlem nå