Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Om oss

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. Vi representerer 34 000 medlemmer fra 300 bedrifter.

Vi jobber for at du som ansatt i finans og teknologi skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og en attraktiv arbeidsplass.

Fakta:

Som samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.

I lønnsoppgjørene forhandler vi på vegne av deg som medlem, og vi er en tydelig stemme i den offentlige debatten.

Som medlem i Finansforbundet får du blant annet tilbud om stipend og videreutdanning, gratis advokathjelp og representasjon i perioder med omstilling.

Medlemmene våre jobber innen bank, forsikring, teknologi, eiendom, regnskap, revisjon og inkasso. Her finner du alt fra studenter til pensjonister, fra mellomledere til nyansatte.

Flesteparten har høyere økonomisk utdannelse. De fleste jobber i de store byene, men mange jobber også i bedrifter og filialer på mindre steder.

I 2019 inngikk vi et partnerskap med NCE Finance Innovation – en norsk forening og fintech innovasjonsklynge som jobber med morgendagens finansielle tjenester og løsninger.

Verv og vinn!

Kampanje fra 19. september til 5. november:
For hver kollega du verver får du et
Luksusgavekort på 750 kroner.

Visjon, misjon og verdier

Få mer ut av arbeidslivet

Vårt slagord
MISJONVISJONVERDIER
Vår oppgave er å bidra til en bærekraftig utvikling av finansnæringen for ansatte, arbeidsgivere og samfunnetSammen med arbeidsgiver skal vi skape attraktive arbeidsplasser til det beste for ansatte og finansnæringenTydelig
Modig
Engasjert