Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Om oss

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. Vi representerer 35 000 medlemmer fra 300 bedrifter.

Vi jobber for at du som ansatt i finans og teknologi skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og en attraktiv arbeidsplass.

Fakta:

Som samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.

I lønnsoppgjørene forhandler vi på vegne av deg som medlem, og vi er en tydelig stemme i den offentlige debatten.

Som medlem i Finansforbundet får du blant annet tilbud om stipend og videreutdanning, gratis advokathjelp og representasjon i perioder med omstilling.

Flesteparten har høyere økonomisk utdannelse. De fleste jobber i de store byene, men mange jobber også i bedrifter og filialer på mindre steder.

Besøk oss:

Dronning Eufemiasgate 16, 8 etg.
0191 Oslo

Postadresse:
Postboks 9234 Grønland
0134 Oslo

E-post: post@finansforbundet.no

Telefon: 22 05 63 00 (mellom 08:30 og 15:00)

Org.nummer:
980331105

Visjon, misjon og verdier

MISJONVISJONVERDIER
Vår oppgave er å bidra til en bærekraftig utvikling av finansnæringen for ansatte, arbeidsgivere og samfunnetSammen med arbeidsgiver skal vi skape attraktive arbeidsplasser til det beste for ansatte og finansnæringenTydelig
Modig
Engasjert