Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Digital transformasjon for finanssektoren, NTNU

Vi deler ut 75 studieplasser til en verdi av 20 000 kroner. Dette heldigitale studiet gir 15 studiepoeng.

Du må være medlem for å søke. Søknadsfrist utløpt.

Kompetanse for fremtiden

Finanssektoren har et stort behov for ny kompetanse som følge av ny teknologi, nye aktører, forbruksmønstre, reguleringer og dereguleringer, samt en fremvoksende fintech-sektor. Dette nettkurset vil øke deltakernes kompetanse innen ny teknologi, digital økonomi, samt nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.

Studiet tilbys av NTNU i samarbeid med Finans Norge, Finansforbundet og SpareBank 1. 

Innhold

Studiet består av to hoveddeler. Den første delen går nå i høst. Den andre delen tilbys fra høsten 2022. Vi deler ut 75 plasser som inkluderer både del 1 og 2.

Høsten 2021:

Del 1 inneholder 4 fagemner med eksamen på til sammen 7,5 studiepoeng. Studiet starter opp allerede i slutten av november og vil ha eksamen i andre kvartal 2022.

Fagemnet er delt i fire mindre delkurs på 1,5 studiepoeng. I tillegg kommer hjemmeeksamen som går over tre uker og som kan tas i grupper på inntil tre personer, som også gir 1,5 studiepoeng. Alle delkursene er heldigitale og vil bli kombinert med live-webinarer, opplegg gjennom sosiale medier og podcaster.

Det første fagemnet består av fire nettmoduler:

  1. Introduksjon
  2. Muliggjørende teknologier
  3. Plattformøkonomi og plattformorganisering
  4. Ledelse av endringsprosesser
  5. Eksamen

Høsten 2022:

Fra høsten 2022 tilbyr vi del 2 av Digital transformasjon for finanssektoren. Tema er kunstig intelligens. Studentene får en grundig innføring i forskjellene mellom industriell- og digital økonomi, introduksjon til blokkjeder, bitcoin og kryptovaluta, og en mer helhetlig gjennomgang av forholdet mellom digital transformasjon og bærekraft. Denne delen gir totalt 7,5 studiepoeng.

Det andre fagemnet består av fire nye nettmoduler:

  1. Blokkjeder, kryptovaluta og digitale sentralbankpenger
  2. Kunstig intelligens med vekt på maskinlæring
  3. Digital økonomi som grunnlag for nye forretningsmodeller
  4. Digital transformasjon og bærekraft i perspektiv
  5. Eksamen
Professor Arne Krokan ved NTNU. Foto: Carolina Roka.

Alle kursene utvikles i et samarbeid mellom professor Arne Krokan ved NTNU og ledere i Finansforbundet og Finans Norge. På den måten er deltakerne sikret at det faglige innholdet er i takt med det næringen selv ser behov for.

Var dette nyttig?