Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundets historie

Vi har over 120 år fagforeningshistorie.

Vi var med fra begynnelsen av. Fra velferdsstaten ble formet fra slutten av 1800-tallet til utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen etter krigen.

Høydepunkter:

1901: Norske Assurandørers Forbund (NAF) etableres i Kristiania

1904: Bankfunksjonærers Samfund (BFS) etableres i Kristiania

1922: Norske Bankfunksjonærers Forbund blir stiftet

1937: Forsikringsfunksjonærenes Forening etableres i Oslo

– forløper for Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund.

1945: Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund (FL) blir stiftet

2000: Finansforbundet blir stiftet

– en sammenslutning av Norske Assurandørers Forbund, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Finansforbundet (som inntil 1993 het Norske Bankfunksjonærers Forbund).

Vårt bidrag til utvikling av velferdsstaten

  • Første fagforening i privat sektor som fikk innført lønn under svangerskap
  • Først i privat sektor med felles lønnstariff for «damer og herrer» (1959)
  • Utviklingen av bedriftsdemokrati med drøftingsrett før beslutning fattes
  • Rett til representasjon i bedriftsforsamling og styret tilsvarende som for aksjeselskap; 1974 -78
  • Gjennom hovedorganisasjonen YS har vi hatt innflytelse på samfunnsutviklingen

Bilder fra historien

Var dette nyttig?