Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Deltar i ny referansegruppe for bærekraftig finans

Nanna Ringstad blir forbundets representant i Finansdepartementets nye referansegruppe for bærekraftig finans.

Regjeringen stiller seg bak Europakommisjonens mål om å dreie privat kapital mot bærekraftige investeringer, og vil derfor etablere en referansegruppe for bærekraftig finans.

Målet er tettere dialog og informasjonsutveksling mellom myndigheter, næringsliv, akademia og andre berørte parter.

– Vi er glade for at Finansdepartementet
nå tar en aktiv rolle i dette arbeidet gjennom å
oppnevne en referansegruppe med aktører
fra næringen, sier Nanna Ringstad, fagansvarlig
bærekraft i Finansforbundet.

– Mange av våre medlemmer blir direkte berørt av EUs arbeid med Sustainable Finance, sier Nanna Ringstad, fagansvarlig bærekraft.

– Det å kunne snakke med kunder om bærekraft og vurdere hvor stor klimarisiko en portefølje, en investering eller et prosjekt har, er på trappene til å bli et lovkrav.

Referansegruppen skal være et forum for informasjonsutveksling om aktuelle regelverksprosesser, identifisering av forhold av særlig betydning for norske interesser, og nyttiggjøring av kunnskap og innsikt hos akademia og andre.

Bakgrunn

  • Finansforbundet har siden lansering av rapporten Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring i 2017 jobbet i ulike kanaler for at det skal opprettes et kompetansesenter for bærekraftig finans og klimarisiko til lands.
  • Vi har jobbet mot Finansdepartementet og i andre fora siden 2017 for at Finanstilsynet skal inkludere klimarisiko i sitt tilsyn og styrke arbeidet med bærekraftspørsmålene.