Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Den norske fintech-bransjen står foran store endringer

Reguleringer og teknologi blir viktige drivere.
– Raske endringer i den norsk fintech-bransjen kan blant annet føre til at behovet for kompetanseutvikling i finansnæringen vil øke enda mer i tempo, sier Dag Arne Kristensen i Finansforbundet.

Fersk rapport

Rapport 2021: Finansforbundet har, i samarbeid med Stiftelsen for bank og finansstudier og Handelshøyskolen BI, ønsket å se nærmere på den norske Fintech-bransjen. Vi ba Ontogeny Group utføre en analyse av bransjen. Rapporten ble presentert på webinaret “Fintech – muligheter og trusler” onsdag 16. juni (se webinaret i opptak).

Hva er fintech?

Mer enn finansielle tjenester og aktører utenfor den tradisjonelle bank- og finansnæringen: Rapporten peker på at vanlige, tradisjonelle definisjoner er for snevre, og foreslår å se på ulike drivere som i sum bidrar til at fintech fremstår som en spennende sektor: Digitalisering, endringer i reguleringer, endringer i kundeatferd med mer.

Få vinnere

Rapporten viser at fintech som økosystem har økt betydelig i omfang de siste 10 årene og har også blitt bedre organisert. Blant de om lag 120 fintech-selskapene som finnes i Norge, er det bare et fåtall som har klart å vokse seg store, og enda færre som tjener penger. Vipps er kanskje det mest kjente eksempelet i Norge.

– Viktig kunnskap

Så hvorfor skal Finansforbundet, som i all hovedsak i dag organiserer medlemmer innen tradisjonell finansnæring, bry seg om denne nykomlingen? Vi spurte Dag Arne Kristensen, leder for Politikk og organisasjon i Finansforbundet.

– Hvorfor har Finansforbundet tatt initiativ til å kartlegge norsk fintech-bransje?

– Det har alltid vært viktig for forbundet å holde oversikt over utviklingen i norsk finansnæring, både for å kunne støtte medlemmene når verden endrer seg, men også for å kunne være en relevant aktør i den politiske debatten. Nå ønsket vi å få et bedre overblikk over hvem aktørene i den norske fintech-bransjen er og innenfor hvilke områder de virker. For å se nærmere på hvordan disse aktørene spiller sammen og konkurrerer med de etablerte, men også for å forstå mer av hvordan næringen kommer til å utvikle seg fremover. Dette gir oss et enda bedre grunnlag for utvikling av vår politikk og styrker vår kunnskap for eksempel når det gjelder regelverksutvikling.

– Det har vært en sterk økning i antall fintech-selskaper de siste fem årene. Hvordan tror du bildet ser ut om fem år fra nå?

– Det er alltid vanskelig å spå, men det foregår mange spennende initiativ for tiden. Dette vil både skje gjennom at det er flere som ønsker å konkurrere med de etablerte aktørene, men også at det kommer til å bli en rekke samarbeidskonstellasjoner. Rapporten viser til at det kan komme store skifter fremover. Særlig hvis det utvikles teknologi som utfordrer felles infrastruktur som vi har innen betalingsformidling. Det gjenstår å se om vi snakker fem år eller mer før det eventuelt skjer.

– Sett fra Finansforbundets perspektiv: Hva er det viktigste funnet eller konklusjonen i rapporten?

– Rapporten gir oss et veldig godt og dekkende bilde av fintech-aktørene i Norge i dag. Også innen hvilke områder de vokser frem. Vi ser at det skjer mye, at det er utfordringer knyttet til vekst, men at det finnes noen som har lyktes svært godt – som for eksempel Vipps. Skal jeg fremheve én ting må det bli at endringer knyttet til nye aktører, teknologi og nye regulatoriske krav vil bidra til at behovet for kompetanseutvikling i finansnæringen vil øke enda mer i tempo. Rapporten gir oss enda bedre kunnskap også om dette.

Se webinaret i opptak

Fintech: Få klarer å vokse seg store

Det finnes om lag 120 fintech-selskaper i Norge. Bare et fåtall av disse har klart å vokse seg store. Nesten ingen tjener penger.

Les mer i Finansfokus