Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

DNB får kjøpe Sbanken: – Vi er der for medlemmene

– Nå er beslutningen tatt. Vår rolle fremover vil være å støtte medlemmer og tillitsvalgte i begge banker, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

16. mars ble det klart: Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak om å forby DNBs oppkjøp av Sbanken. Vedtaket er endelig, og innebærer at DNBs oppkjøp av Sbanken godkjennes.

– Som det største forbundet i næringen skal vi bruke vår innflytelse til å arbeide for at alle berørte medlemmer blir godt ivaretatt. Finansforbundet skal påvirke til at det blir en god prosess i alle ledd, sier Mathisen.

Finansforbundet har satt av ressurser til å bistå alle medlemmer blir berørt av oppkjøpet, slik at alle deres rettigheter blir ivaretatt fullt ut.

Bakgrunn

DNB sitt ønske om å kjøpe Sbanken har vært til behandling hos Konkurransetilsynet siden midten av april 2021. Konkurransetilsynet meldte at de trengte mer tid til å vurdere om DNB skal få kjøpe Sbanken. Spesielt ønsket de å se på mulige konsekvenser for konkurransen i fondsmarkedet.

16. november: Konkurransetilsynet avviser DNBs søknad om fusjon med Sbanken. DNB leverer formell klage på vedtaket 3. desember.

16. mars 2022: Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets avslag på DNBs oppkjøp av Sbanken.