Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Enighet om ny hovedavtale

- Jeg er fornøyd med det vi har oppnådd i hovedavtaleforhandlingene i år, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– Ett viktig resultat er at bestemmelsen om likestillings- og likelønnstiltak er blitt konkretisert, forsterket og gjort mer operativ. Partene har hatt fokus på likelønn og likestilt deltakelse i lang tid. Denne bestemmelsen er vesentlig styrket nå, sier Mathisen.