Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

EUs pay transparency-plan er for svak

I dag lanserer EU-kommisjonen tiltak for å sikre økt åpenhet om lønn på europeiske arbeidsplasser. – Det er synd at fagforeningene ikke har blitt hørt i sine innspill, sier Ellen Lorentzen Stene i Finansforbundet.

Ellen Lorentzen Stene fra Finansforbundet er hovedtillitsvalgt i Danske Bank. Hun er skuffet over at direktivet ikke sikrer fagforeningenes mulighet til å forhandle med arbeidsgiver om lønnsgap på arbeidsplassen.

Viktig men for svakt

EU-kommisjonens tiltak er viktig i arbeidet mot lønnsgapet mellom menn og kvinner. Handel og Kontor, Finansforbundet og Negotia, som alle er organisert i den internasjonale fagorganisasjonen UNI, er likevel kritiske til innholdet i direktivet. Vi mener forslaget er svakere enn det som ble lovet.

– Innsyn i lønn er avgjørende for fagforeningers mulighet til å ta tak i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I motsetning til en rekke europeiske land, har vi regulert innsyn i lønn i mange tariffavtaler og gjennom partssamarbeidet på arbeidsplassen. Det samme ønsker vi for våre fagforeningskamerater i hele Europa. Direktivet er et positivt initiativ, men det som ble presentert i dag er altfor svakt. Vi vil følge prosessen nøye framover og jobbe for ivareta arbeidstakers interesser, sier 2. nestleder i Handel og Kontor, Lena Reitan.

Åpenhet om lønn på arbeidsplassen er en sak Handel og Kontor, Finansforbundet og Negotia har kjempet for lenge, som et viktig tiltak i kampen mot systematiske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Initiativet til direktivet kommer fra europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, med støtte fra internasjonale fagorganisasjoner.

Utelukker mange små- og mellomstore bedrifter

Likevel er forslaget som ble lagt fram i kommisjonen i dag langt fra det som ble lovet. Blant annet foreslås det at rapporteringskravet på lønn kun skal gjelde for virksomheter med mer enn 250 ansatte. I tillegg er fagforeningenes rolle i tiltakene svært uklar. Ansvaret for oppfølgingen legges i stor grad på den enkelte ansatte og virksomhetene.

– Direktivet er langt fra omfattende nok til å sikre åpenhet om lønn på europeiske arbeidsplasser. Slik det står nå ekskluderes de fleste små- og mellomstore bedrifter fra rapporteringskravene. Det tilsvarer eksempelvis over 90 prosent av norske bedrifter, sier forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen.

Fagforeningene holdes utenfor

Direktivet foreslår flere gode tiltak – blant annet skal ikke arbeidsgiver få lov til å spørre om tidligere lønn i jobbintervjuer. Arbeidstaker får også rett på informasjon om lønnsnivået for arbeid av samme verdi. Samtidig har flere av forslagene fra de internasjonale arbeidstakersammenslutningene ikke kommet med. Blant annet å sikre fagforeningenes mulighet til å forhandle med arbeidsgiver om lønnsgap på arbeidsplassen, og forby at arbeidsgivere kontraktfester hemmelighold av lønn.

“Det er synd å se at fagforeningene ikke har blitt hørt i sine innspill. Direktivet legger altfor mye av ansvaret i hendene på arbeidsgiver. Vi er skuffet over at fagforeningene nærmest holdes utenfor i forslaget Europakommisjonen har lagt fram i dag.”

Ellen Lorentzen Stene, hovedtillitsvalgt i Danske Bank