Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

– Feil å øke finansskatten, riktig å fjerne ekstra arbeidsgiveravgift

SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke finansskatten og redusere den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften.

– Å redusere den ekstra arbeidsgiveravgiften er bra for sysselsettingen i finansnæringen og ellers i norsk næringsliv. Det vil bidra til å bedre tilgangen til nødvendig kompetanse, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

SVs foreslåtte økning av finansskatten bør derimot legges i skuffen, mener forbundslederen. – Det vil svekke norske bankers konkurranseevne opp mot utenlandske aktører. Når norske banker taper markedsandeler går det på bekostning av finansiell stabilitet. Erfaring viser at utenlandske banker trekker seg tydelig tilbake under globale kriser, mens de norske opprettholder sin utlånsaktivitet.

Gode tider for norske banker henger sammen med stort innslag av flytende rente på boliglån og at norske husholdninger fortsatt har store sparebuffere som har bygget seg opp under pandemien. Utlånsrente har økt i takt med at Norges Bank har satt opp styringsrenten. Innskuddsrentene har derimot ikke fulgt etter, fordi bankene har hatt et stort tilbud av sparepenger.

Nå er rentetoppen trolig nærmere, og rentene vil etter hvert gå ned. Da snur fortegnet og inntjeningen for bankene vil synke. – Høyere skatt vil da bli en ekstra byrde i en tid der det er viktig at bankene opprettholder sin utlånsaktivitet i dårligere tider, sier Mathisen.