Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet melder seg ut av YS

Den 19. desember vedtok et ekstraordinært landsmøte at Finansforbundet melder seg ut av YS. – Dette sikrer det direkte partsforholdet vi har med Finans Norge/NHO og en avtalestruktur som er tilpasset finansnæringen også i fremtiden, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Fra venstre: Direktør Runar Wilhelm Henriksen, forbundsleder Vigdis Mathisen, advokat (H) og leder Arbeidsliv Pål Behrens, og nestleder Arne Fredrik Håstein. Foto: Sjur Anda.

Utmeldingen av YS trer i kraft fra 1. januar 2025.

– Vedtaket betyr at vi sikrer videreføringen av de gode avtalene Finansforbundet har opparbeidet gjennom mange år. Tariffavtalene er «gullet» vårt, og det viktigste vi forvalter for våre medlemmer. Vi må være sikre på at vi selv sitter ved forhandlingsbordet også i fremtiden, sier forbundslederen. 

Finansforbundet vil bruke tiden godt frem til utmeldingen trer i kraft. Vi vil prioritere følgende:  

  • Videreføre og utvikle eksisterende tariffavtaler og avtalestruktur med Finans Norge/NHO
  • Etablere løsninger som ivaretar våre medlemmer i Spekter og Virke på lik linje eller bedre enn i dag
  • Videreføre AFP-rettighetene for våre medlemmer
  • Finansforbundet viderefører medlemsfordelene for bank og forsikring på selvstendig basis, og vi vil jobbe med videreutvikling av øvrige medlemsfordeler.
  • Jobbe for fortsatt politisk innflytelse i saker som er viktige for våre medlemmer

Bakgrunnen er uenighet som har vært mellom Finansforbundet og YS om videreføring av tariffavtalestruktur og partsforhold, etter at vår forhandlingsmotpart Finans Norge ble en landsforening i NHO fra 1. januar 2023. Uenigheten har handlet om retten til å tegne og forvalte tariffavtaler i finans.

Et forslag til løsning fra YS 5. desember om å etterkomme Finansforbundets ønske om å videreføre tariffavtalestrukturen, endret ikke landsmøtets beslutning. 

Digitalt landsmøte: Dirigent Jan Roald Heiberg og administrator Per Christian Larsen. Forbundsleder Vigdis Mathisen på skjermen. Foto: Sjur Anda.

Spørsmål og svar:

Finansforbundet ønsker å sikre det direkte partsforholdet vi har med Finans Norge og en avtalestruktur som er tilpasset finansnæringen også i fremtiden. Hensikten er å ivareta våre medlemmers rettigheter. Det gjør vi best ved å videreføre og utvikle de gode avtalene vi har opparbeidet som selvstendig part.

Fra 1. januar 2025 er Finansforbundet ikke lenger medlem av YS.

Det har vært stor uenighet internt i YS helt siden vår forhandlingsmotpart Finans Norge ble en landsforening i NHO fra 1. januar 2023. YS fant til slutt en løsning som ga oss det vi trengte nå, men det er fortsatt sterke interessemotsetninger som skaper usikkerhet for fremtiden. Landsmøtet mente at den beste måten for oss å sikre eierskapet til tariffavtalene og avtalestrukturen i finans, var utmelding av YS.

Du vil beholde ditt medlemskap i Finansforbundet. Du vil fortsatt få tilbud om juridisk bistand om du trenger. Kompetansetilbudene blir videreført. Finansforbundet viderefører medlemsfordelene for bank og forsikring på selvstendig basis, og vi vil jobbe med videreutvikling av øvrige medlemsfordeler. Her kan det bli endringer – også til det bedre. Rettigheter når det gjelder AFP videreføres.

Finansforbundet viderefører medlemsfordelene for bank og forsikring på selvstendig basis, og vi vil jobbe med videreutvikling av øvrige medlemsfordeler. Her kan det bli endringer – også til det bedre.

Rettigheter når det gjelder AFP videreføres.

Kontingenten vil ikke endres som en konsekvens av Finansforbundets utmelding av YS.

I dag er kontingenten for ordinært medlemskap 1,1 % av brutto månedslønn, maksimalt 420 kroner pr måned. De tre første månedene er gratis. Hele kontingenten kan trekkes av på skatten.

Dette gjelder deg som er ansatt i én av følgende bedrifter: Innovasjon Norge, Kommunalbanken, Norges Bank eller Vertikal Helseassistanse AS.

Finansforbundet vil blant annet kunne inngå samarbeid med forhandlingssammenslutningen SAN. Det vil sikre sentrale og lokale partsrettigheter. SAN består av arbeidstakerforeninger med samarbeidsavtale og er en fullverdig forhandlingspart mot arbeidsgiverforeningen Spekter.

Dette gjelder deg som er ansatt i én av følgende bedrifter: Alektrum AS, Arvato Finance avd. Sandefjord, BBL Datakompetanse AS, Kreditorforeningen Midt-Norge, Kreditorforeningen Vest, Melin Collectors AS, Svea Finans AS og Visma Financial Solutions.

Virke har allerede avtaler med andre frittstående forbund. Det mest sannsynlige er at vi oppretter en egen partsrelasjon til Virke, og inngår sentralt avtaleverk som vil være mer tilpasset våre medlemmer enn dagens avtaler.