Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet positiv til DNBs ønske om oppkjøp av Sbanken

– Vi ser på dette som en styrking av det norske bankvesenet, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en første kommentar til dagens store nyhet i finans.

– Norsk finansnæring konkurrer med store internasjonale finanskonsern. Da er det positivt at vi kan styrke kompetansemiljøene i Norge for å sikre vår posisjon og levere enda bedre kundeopplevelser, sier hun.

Flere attraktive arbeidsplasser

Alle som jobber i finansnæringen er med på en rivende teknologisk utvikling og slik vil det fortsatt være. – Dersom dette oppkjøpet vil bli en realitet vil vi få et stort teknologisk miljø i Norge – både i Oslo og i Bergen. Det vil gi flere attraktive arbeidsplasser i en næring som spiller en nøkkelrolle i det norske samfunnet.

– Vi registrerer at nedbemanninger ikke er tema i de foreløpige meldingene som er kommet i dag. Det ser vi også på som positivt, sier Mathisen. – De ansattes kompetanse er avgjørende for gode resultater og bør ivaretas dersom oppkjøpet blir godkjent. Kombinasjonen mennesker og teknologi vil vi trenge i fremtiden også, sier hun.