Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet støtter streiken i frontfaget

Søndag ettermiddag ble det brudd i meklingen mellom partene i frontfaget (NHO/LO og YS). Det betyr at 25 000 ansatte går ut i streik mandag morgen.

Forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Finansforbundet er et YS-forbund, men er ikke omfattet av streiken i frontfaget. På grunn av bruddet mellom partene i frontfaget blir lønnsforhandlingene i finans utsatt

– Vi støtter streiken i frontfaget. YS’ medlemmer i NHO-området har hatt en betydelig nedgang i reallønn de siste årene. Det kan ikke fortsette, kravet om kjøpekraft er berettiget og verdt å streike for, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen.

Rundt 1 441 YS-medlemmer ved en rekke bedrifter går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 17. april. Fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt. Arbeidskonflikten vil få en rekke konsekvenser. Les mer på ys.no

Om årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om lønn. Dette er første gang partene i frontfaget streiker i et mellomoppgjør. Det økonomiske bakteppet er vanskelig, med høy prisvekst, svak krone og stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Økt kjøpekraft for alle har vært et sentralt krav fra arbeidstakersiden i frontfagsforhandlingene. Prisveksten i 2023 er anslått til å bli 4,9 prosent. Det betyr at lønningene må øke med 5 prosent eller mer, for at kjøpekraft skal sikres.

Frontfagsmodellen

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet er retningsgivende for etterfølgende tariffområder.