Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet støtter TV-aksjonen NRK og Redd Barna med 50 000 kroner

I årets TV-aksjon søndag 22. oktober går pengene til Redd Barna. Du kan bidra til at årets TV-aksjon blir tidenes beste, med og uten bøsse.

Redd Barna arbeider for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom.

Pengene går blant annet til:

  • Hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring
  • Gjenforene barn og familier som har kommet bort fra hverandre
  • Sikre trygg vei til og fra skolen og trygge klasserom der barna kan lære
  • Tilby barn trygge områder i nærmiljøet der de kan leke og le

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Slik kan du bidra:

Du kan bidra til at årets TV-aksjon blir tidenes beste.

Bli bøssebærer

Den enkleste måten du kan engasjere deg på er å bruke to timer på søndag til å gå med bøsse. Registrer deg som bøssebærer her

Engasjer deg!

Du kan bidra på mange andre måter enn å gå med bøsse. Bidra med en gave, start en innsamling eller vær frivillig. Det er bare noen av måtene du kan engasjere deg i arbeidet til Redd Barna. Les mer