Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet vurderer utmelding av YS 

– Vi har innkalt til et ekstraordinært landsmøte 19. desember for å vurdere vårt medlemskap i YS. Grunnen er at YS-medlemskapet truer det direkte partsforholdet vi har med Finans Norge og en avtalestruktur som er tilpasset finansnæringen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. 

– Vi må sikre videreføring av de gode avtalene vi har opparbeidet. Tariffavtalene er «gullet» vårt, og det viktigste vi forvalter for våre medlemmer, sier hun. 

Dersom landsmøtet vedtar utmelding av YS, er det flere forhold vi vil prioritere først:

  • Videreføre eksisterende tariffavtaler og avtalestruktur med Finans Norge/NHO
  • Etablere løsninger som ivaretar våre medlemmer i Spekter og Virke på lik linje eller bedre enn i dag
  • Videreføre AFP-rettighetene for våre medlemmer og i våre tariffavtaler
  • Reforhandle medlemsfordeler som er minst like gode
  • Jobbe for politisk innflytelse i saker som er relevante for våre medlemmer

En utmelding av YS vil først tre i kraft fra 2025.

Bakgrunn

Det oppsto uenighet mellom Finansforbundet og YS om videreføring av tariffavtalestruktur og partsforhold, etter at vår forhandlingsmotpart Finans Norge ble en landsforening i NHO fra 1. januar 2023. Uenigheten dreier seg blant annet om retten til å tegne og forvalte tariffavtaler i finans. Forhandlinger og dialog med YS har ikke ført frem. 

– Vi må ha eierskap og forhandlingsrett på tariffavtaler som omfatter våre medlemmer. Det var en forutsetning for Finans Norges inngang i NHO. – Hovedavtalen mellom YS og NHO er av mer generell karakter. Hvis vi må tilpasse oss den risikerer vi å bli satt på sidelinjen i forhandlinger som gjelder våre medlemmer, sier Mathisen. 

– Vi organiserer nærmere 60 % av de ansatte i finans. Vi kjenner denne næringen best og må ha hånden på rattet. Vårt avtaleverk er det viktigste vi har og er grunnlaget for den jobben vi gjør for våre medlemmer, sier Mathisen.  

– Nå er det opp til landsmøtet å ta endelig beslutning i denne saken. Møtet gjennomføres digitalt.