Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Frontfagsmodellutvalgets rapport: – Viktig evaluering

– Den koordinerte lønnsdannelsen er en styrke for norsk økonomi og bidrar i det lange løpet til høy sysselsetting og verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv, sier sjeføkonom og leder for politikk i Finansforbundet Sven Eide.

Professor Steinar Holden overleverte i dag rapporten fra frontfagsmodellutvalget til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Utvalget har sett på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.

– Høy prisvekst, kronesvekkelse og reallønnsnedgang setter frontfagsmodellen på prøve. Derfor var det viktig med en evaluering av modellens virkemåter når så store krefter i økonomien er i sving, sier Eide i en kommentar til Frontfagsmodellutvalgets rapport.

– Rapporten understreker betydningen av frontfagsmodellen i den samlede økonomiske politikken. Den er det viktig at det organiserte arbeidslivet støtter opp om, med alle de interessemotsetningene den innebærer, sier sjeføkonomen.

Pressemelding: Overrekkelse av Frontfagsmodellutvalgets rapport (regjeringen.no)