Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Frykter for arbeidplasser: Ber om mer tid

Finansforbundet jobber hardt for å få regjeringen til å se konsekvensene av de varslede salærkuttene i inkassobransjen. 

24.04.2020

I går hadde forbundsleder Vigdis Mathisen og YS-leder Erik Kollerud et møte med statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet. 

– Møtet var nyttig, sier Vigdis Mathisen. – For oss var det viktig å forklare hvilken betydning raske og dramatiske kutt i salærene vil få for kundene, bransjen og ikke minst for de ansatte. Når inntektene faller, så er det som oftest personalkostnadene det går ut over, sier hun. – Derfor la vi vekt på at bransjen må få tilstrekkelig tid til å omstille seg før endringer iverksettes.  

– Dette er ikke et kortsiktig koronatiltak. Forslaget innebærer en varig endring av en bransje som spiller en viktig rolle for næringsdrivende og privatpersoner som sliter økonomisk. 

Sættem lyttet og stilte spørsmål til argumentene Mathisen og Kollerud fremla. Han fortalte at høringssvarene nå behandles av embetsverket før endelig forslag skal behandles av statsråden og så sendes til Stortinget.  

– Vi opplevde en positiv holdning fra Sættem, men vi gir oss ikke med dette, sier Mathisen. Nå er forbundets høringssvar også sendt til Stortingets justiskomite. – Vi stiller gjerne på flere videomøter dersom de ulike partifraksjonene skulle ønske det, sier Mathisen. Det er Stortinget som tar endelig beslutning i saken.

Les mer i Finansfokus:
Frykter mange hundre arbeidsplasser forsvinner i inkasso