Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Gir ekstra støtte til Care i Gaza

Finansforbundet har bidratt med 50 000 kr i ekstra støtte til Care og deres hjelpearbeid i Gaza.

Foto: CARE

CARE har de siste månedene distribuert nødhjelp i form av hygienekit, vann og tepper, samt medisinsk utstyr til sykehus, fra interne lagre i Gaza. 

-Nå håper vi å få flere trailerlass over, slik at nødhjelpen som venter i våre lagre i Egypt kan komme befolkningen i Gaza til gode, sier Gudrun Bertinussen, utenlandssjef i CARE Norge.

Finansforbundet har samarbeidet med CARE om viktige tema som likestilling, solidaritet og kvinners rettigheter siden 2009. 

Les mer om nødhjelp til Gaza på CARE.no