Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Gir medlemmene 18 millioner til kompetanseheving

Landsmøtet 2022: Finansforbundet gir 18 millioner kroner fordelt over tre år til kompetanseheving for sine medlemmer. Det ble vedtatt på forbundets landsmøte. – Vi satser på kompetanse fordi våre medlemmer skal være attraktiv arbeidskraft i en kunnskapsdrevet næring, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Dette er en videreføring av Finansforbundets allerede sterke satsing på kompetanse som medlemsfordel. Landsmøtet i 2019 vedtok å øke bevilgningen til stipend og betalte kursplasser for medlemmer fra 4 millioner til 18 millioner kroner. Dette beløpet videreføres nå i perioden frem til 2025 fordi bransjen stadig er i endring og bedriftene etterlyser blant annet digital kompetanse og endringsvilje hos sine ansatte.

– Med 18 millioner i potten i en ny tre års periode vil våre medlemmer fortsatt få gode muligheter for økonomisk støtte fra oss til kompetansehevende tiltak. Det skal ikke være tvil om hvor finansansatte får mest igjen for medlemskontingenten, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Arbeidsgiver har hovedansvaret

Hun understreker at forbundets medlemsfordeler til kompetanseheving ikke fritar arbeidsgiverne for sitt hovedansvar.
– Det er grunnleggende og prinsipielt arbeidsgivers ansvar å ha arbeidstakere med rett og oppdatert kompetanse. Dette er forankret i avtaleverket vårt, og våre tillitsvalgte følger opp og ser til at det etterleves i bedriftene, sier forbundslederen.

Samarbeid med flere aktører

– I tillegg til en gunstig stipendordning, har vi valgt å kjøpe kursplasser på blant annet BI. De siste tre årene har vi tilbudt medlemmene kursplasser til digital forretningsforståelse, bærekraftig finans og bærekraft som konkurransefortrinn.

– Vi har i tillegg inngått et samarbeid med Finans Norge og NTNU for å utvikle et kurs i digital transformasjon og bærekraft for finanssektoren. Nær 300 deltar allerede på denne videreutdanningen. Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom næringslivet og akademia, noe vi har etterlyst i lang tid, sier Vigdis Mathisen.

Lønnsomt for alle

Finansforbundet mener at satsing på kompetanse vil styrke den enkelte medarbeider og dermed øke bedriftenes lønnsomhet. Kompetanseheving kommer også samfunnet til gode. Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for at det er samsvar mellom stillingskrav og den ansattes kompetanse. – Vi må som parter sammen utarbeide en plan for hvordan vi ønsker å utvikle ansatte i bransjen, men hovedansvaret ligger hos arbeidsgiver. Alle vil dra nytte av ansatte med høy og relevant kompetanse, sier Mathisen.