Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen har valgt Hans-Erik Skjæggerud til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun.

Skjæggerud har 17 år bak seg som tillitsvalgt på heltid. Han har vært hovedtillitsvalgt i NAV, leder i YS-forbundet Parat og nestleder i YS de siste fire årene.

Den nye YS-lederen er klar på at trepartssamarbeidet må trappes opp for å sikre gode resultater i arbeidslivet:

– Vi lever i en krisetid med krig i Europa, skyhøye inflasjonstall og press på arbeidsmarkedet. YS mener regjeringen har vært for optimistiske i prognosene for statsbudsjettet. Vi tror dessverre at arbeidsledigheten vil øke mer enn anslått. Det blir en stor utfordring for de som rammes. De svakeste gruppene vil slite ytterligere med å få lønna til å strekke til. Det bekymrer meg. Dette vil stå høyt på YS’ dagsorden i tiden som kommer, sier Skjæggerud.

Thorkildsen kommer fra vervet som forbundsleder i Delta, ett av de største forbundene i YS. Hun har vært tillitsvalgt i 20 år, blant annet som konserntillitsvalgt i Helse Sør og Helse Sørøst

Les mer om valget på ny YS-ledelse, YS-konferansen og kongressen 2022 på ys.no

YS’ likestillingspris for 2022 til Lise Klaveness

– Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, har i alle år vært en svært tydelig og kompetent stemme i arbeidet for likestilling, mangfold, skeives rettigheter, menneskerettigheter og demokrati. Dette nådde sitt foreløpige høydepunkt da hun talte FIFA-kongressen midt i mot, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for YS’ likestillingspris.

Les mer på ys.no